Bùi Đức Hiệp

Công ty: Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Thiên Phú

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Giám đốc