Khi quảng cáo di động bắt đầu hấp dẫn

Cuộc thi dành cho những bạn trẻ đang làm việc và có niềm đam mê với lĩnh vực quảng cáo sáng tạo mang tên Vietnam Young Lions (Sư tử trẻ Việt Nam) đã chính thức trở lại ngay đầu năm 2014. Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh. Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh.Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh Sau 5 lần tổ chức với rất nhiều những trải nghiệm từ các thí sinh…

File download: