Nielsen Pocket Book 2012

Quyển sổ tay bỏ túi này của Nielsen là tài liệu cần thiết và không thể thiếu cho những marketers và brand builders trên thị trường Việt Nam, với những thông tin đa dạng, có chiều sâu về nền kinh tế, dân số, nhân khẩu học, các ngành hàng, thị trường và xu hướng từ 2011 đến 2012.

Link slide: 2012 Vietnam Pocket Book