Nielsen: Vietnam Grocery Report 2012

Báo cáo Tổng quan của Nielsen về thị trường FMCG tại Việt Nam năm 2012, với các nội dung chính:

1. Market:
– Tổng quan tình hình kinh tế
– Tình hình các ngành hàng trong thị trường FMCG
2. Channel:
– Sự trỗi dậy của kênh Modern Trade (MT – kênh siêu thị hiện đại)
– Tình hình cạnh tranh ở General Trade (GT – kênh thương mại truyền thống)
– Xu hướng tương lai của kênh MT
– Xu hướng phát triển kênh bán hàng ở Châu Á & dự đoán Channel Mix
3. Shopper:
– Xu hướng, niềm tin Người tiêu dùng
– Hướng đi của ý tưởng sản phẩm (Innovation Theme)
– Ảnh hưởng của Digital Marketing (Connected Consumers)

Link download:

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2013/vietnam-grocery-report-2012