Chiến lược thương hiệu “Vì con người – Vì cà phê nguyên bản”

Tại nhiều nước trên thế giới, trong những bộ sách ảnh người ta thường bắt gặp chuỗi hình ảnh Vietnam – War – Coffee. Dân tộc ta gắn với những cuộc chiến tranh giành độc lập phi thường và cùng với những hạt cà phê dù nhỏ bé vẫn in sâu trong tâm thức của hàng triệu con người qua nhiều thế hệ. Tiếp thị hình ảnh Việt Nam trên thế giới như một quốc gia cung cấp cà phê hàng đầu tuy không mới, nhưng hôm nay chúng ta có dịp trực tiếp lắng nghe “chuyện về những hạt nâu đen bóng” với cựu Tổng giám Đốc của Vinacafé Biên Hòa – ông Bùi Xuân Thoa. Bằng một cách chi tiết hơn để hiểu về hành trình phát triển thương hiệu bền vững từ nền tảng tri ân cà phê như di sản văn hóa Việt Nam.

Bình luận