Đăng ký tải slide sự kiện VMCC Táo Marcom 2019

Sự kiện Táo Marcom 2019 đã kết thúc tốt đẹp với hơn 300 Markter tham dự. Dưới đây là 4 slides của các diễn giả đã chia sẻ tại sự kiện

  1. Slide “Tổng quan thị trường và khách hàng 2019” – Anh Lại Tiến Mạnh – CEO MiBrand
  2. Slide “Từ chiến lược Marketing đến chiến lược Truyền thông 2019” – Anh Đoàn Đức Thuận – phó tổng GĐ phụ trách Chiến lược & Marketing của Kowil Fashion (Phu Thai Holdings)
  3. Slide “Can 2019’s trends help us win in 2020?” – Anh Hồ Công Hoài Phương – GM Pencil Group
  4. Slide “Martech – Nhìn lại 2019 và xu hướng 2020” – Anh Lại Tuấn Cường – CEO Repu Digital


 

Bình luận