ĐH Hoa Sen khởi động cuộc thi “Sáng tạo phim quảng cáo – TVCreate 2014”

“Sáng tạo phim quảng cáo – TVCreate 2014” là một sân chơi dành cho những bạn trẻ yêu thích quảng cáo và công việc truyền thông đại chúng do trường Đại học Hoa Sen tổ chức. Đây là năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi làm phim quảng cáo (TVCreate) được diễn ra để các bạn trẻ có cơ hội thi tài.

Bình luận