ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

logo-vmccĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

(VIETNAM MARKETING AND COMMUNICATIONS CLUB)

MỘT SỐ THUẬT NGỮ, VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG VĂN BẢN

VMCC, CLB: Viết tắt của Câu lạc bộ Tiếp thị và Truyền thông Việt Nam – Vietnam Marketing & Communication Club

Hội viên, CM, certificated member: Hội viên/Thành viên chính thức của VMCC theo quy định

Ban Điều hành, BOM, Board of Management: Ban Điều hành đại diện cho các Hội viên tham gia điều hành VMCC, bao gồm các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Thư ký

MarCom: Viết tắt của Marketing & Communication, ý nói ngành Tiếp thị & Truyền Thông

In-house: Những cá nhân đang làm tiếp thị (marketing) và truyền thông (communications) cho các thương hiệu, công ty

Agency: Những cá nhân đang làm việc tại các công ty truyền thông, quảng cáo

Phí Hội viên, Phí Hoạt động Hội viên: Chi phí các Hội viên đóng định kỳ theo quy định để tham gia hoạt động tại VMCC

Sunday Coffee: Hoạt động gặp mặt (offline) định kỳ tổ chức vào sáng sớm Chủ Nhật tuần đầu tiên các tháng dành cho Hội viên

Những thông tin trong bản điều lệ này rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi hội viên CLB Tiếp thị và Truyền thông Việt Nam. Các anh chị cần đọc và nắm rõ những điều lệ này khi trở thành Hội viên chính thức.

 

SỨ MỆNH

Kết nối và chia sẻ.

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức uy tín, nơi hội tụ của những người làm Tiếp thị (Marketing) và Truyền thông (Communications) hàng đầu Việt Nạm.

 

 I. TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN

1.1. Có thái độ, mong muốn kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết  trong ngành MarCom một cách tích cực. VMCC xây dựng Hội viên hướng tới chất lượng thay vì số lượng. Quy định tỷ lệ giữa In-house và Agency là 3:1. Ưu tiên cấp Quản lý (Manager) trở lên.

1.2. Hội viên phải đăng ký và được Ban Hội viên xét duyệt kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí tại điều 1. Hội viên chính thức phải hoàn thành nghĩa vụ Hội phí theo quy định.

1.3 Hội viên chính thức được gọi là Hội viên CLB (Certificated Member).

1.4. Quyền lợi khi trở thành hội viên:

 • Cơ hội kết nối và chia sẻ với những người làm Tiếp thị và Truyền thông hàng đầu Việt Nam
 • Được tham dự các buổi gặp mặt Hội viên chính thức Sunday Coffee hàng tháng
 •  Được tham dự các hoạt động của VMCC (Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm,..) và các hoạt động do đối tác của VMCC tổ chức
 • Được thông tin sớm nhất, đầy đủ nhất về tất cả các hoạt động của VMCC
 • Được gia nhập nhóm nội bộ trên facebook để cùng chia sẻ và hỗ trợ kiến thức chuyên môn trực tiếp
 • Được đề xuất các nội dung chuyên môn cần được chia sẻ, đào tạo hoặc đề xuất tham gia chia sẻ, đào tạo chuyên môn cho các Hội viên khác trong các buổi Sunday Coffee
 • Được tư vấn và hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ các hội viên khác
 • Được trao Giấy chứng nhận Hội viên VMCC (Certificate)
 • Được trao Phù hiệu Hội viên VMCC
 • Được sở hữu 01 hồ sơ giới thiệu cá nhân trang trọng tại website chính thức của VMCC, mục Thành viên (www.vmcc.org.vn/thanh-vien) để quảng bá thương hiệu cá nhân
 • Được sở hữu 01 tài khoản blog cá nhân trên website chính thức, mục www.vmcc.org.vn/blog để viết bài chia sẻ
 • Được tham gia ứng cử và có quyền bầu các chức danh trong Ban Điều Hành CLB theo định kỳ hàng năm

II. QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG

2.1 Hội viên bắt buộc phải tham dự các buổi  Sunday Coffee hàng tháng. Trong trường hợp Hội viên vắng mặt  03 lần liên tiếp không có lý do phù hợp, Ban Hội Viên bắt buộc phải chấm dứt tư cách hội viên.

2.2 Hội viên được yêu cầu phải tích cực kết nối và chia sẻ tại các sự kiện và hoạt động trực tuyến của CLB, cụ thể:

– Kết nối với các Hội viên khác cũng như khách mời tại các sự kiện

– Tham gia chia sẻ và tương tác trong nhóm kín của Hội viên VMCC chính thức

– Sẵn sàng chia sẻ hiểu biết chuyên môn tại các buổi Sunday Coffee

– Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho các Hội viên khác khi được yêu cầu

Trong trường hợp Hội viên không thực hiện các điều nêu trên Ban Hội viên sẽ nhắc nhở và có thể chấm dứt tư cách Hội viên CLB.

2.3 Sunday Coffee là buổi kết nối và chia sẻ chỉ dành cho Hội viên. Hội viên không mời khách tham dự trong sự kiện này để đảm bảo hiệu quả hoạt động nội bộ.

2.4 Hội viên có quyền khiếu nại nếu thấy hội viên khác không trung thực trong việc đăng ký thông tin gia nhập CLB (VD: Marketing Executive nhưng lại gửi đơn xin gia nhập với vị trí Marketing Manager). Thông tin khiếu nại sẽ hoàn toàn được bảo mật. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tính trung thực của hội viên bị khiếu nại và có thể chấm dứt tư cách hội viên.

III. CHÍNH SÁCH VỀ PHÍ VÀ QUẢN LÝ

3.1 Phí hoạt động Hội viên được thu hàng năm từ ngày 01 tới 15/1 của mỗi năm Dương lịch. Phí có thể nộp bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản.

3.2 Hội viên nộp phí chậm từ ngày 16 đến ngày 30/01 được coi là chậm trễ và sẽ bị thu phí trả chậm 300.000 VNĐ (ba trăm ngàn đồng). Sau thời gian này Hội viên sẽ bị loại khỏi CLB.

3.3 Các Hội viên gia nhập mới sẽ áp dụng thu phí cho các Quý còn lại của năm, tính từ thời điểm gia nhập. Và thời hạn nộp phí là 15 ngày kể từ ngày được xét duyệt.

3.4 Phí Hội viên sẽ không được hoàn trả và không được chuyển từ người này cho người khác.

3.5 Phí hoạt động Hội viên theo năm được quy định là 1.200.000VNĐ/năm (một triệu hai trăm ngàn đồng).

3.6  Thành viên trong Ban điều hành CLB (BOM) không phải đóng phí sinh hoạt hàng năm.

IV. CÁC ĐIỀU LỆ KHÁC

Việc vắng và đi trễ đồng nghĩa với việc sự uy tín và hiện diện của Hội viên đó sẽ giảm. Vì vậy, Ban Hội viên lưu ý các Hội viên chính thức nên sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ, đúng giờ và hoạt động hiệu quả. Nếu Hội viên đến muộn sẽ bị mất quyền lợi giới thiệu về bản thân hoặc một số quyền lợi khác trong buổi họp đó.

V. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THƯƠNG HIỆU VMCC

Hội viên chính thức được phép sử dụng Thương hiệu VMCC trong các bản giới thiệu cá nhân với tư cách phù hợp và không ảnh hưởng tới uy tín cũng như các hoạt động của VMCC.

Hội viên không được phép sử dụng Thương hiệu VMCC trong các tài liệu văn bản nhằm mục đích tăng cơ hội kinh doanh, tăng giá trị thương hiệu liên quan tới các sản phẩm, dịch vụ hoặc các nội dung, hoạt động không phải của VMCC hoặc không phải do VMCC tổ chức.

VI. VIỆC SỬ DỤNG PHÍ HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN

Phí thường niên của Hội viên được dùng vào việc:

–          Các chi phí liên quan tới các sự kiện, hội thảo, tọa đàm bao gồm in ấn, tổ chức, thuê địa điểm, trang âm, truyền thông, cảm ơn diễn giả, đối tác, báo chí, các hoạt động trước và sau sự kiện

–          Hỗ trợ chi phí liên hoan cuối năm (Year End Party), và các sự kiện nội bộ khác.

–          Trả lương cho Ban thư ký và các cuộc họp chính thức của Ban Điều Hành.

–          Ban Điều hành (BOM) không nhận lương điều hành.

Các khoản chi của CLB đều được Ban Điều Hành tham gia quyết định dựa trên tính hợp lý và có lợi cho hoạt động của CLB.

Hà Nội, tháng 08/2014

BAN HỘI VIÊN                                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Văn Phương                                                                                     Trần Anh Tú

( Link download Điều Lệ: http://bit.ly/DieuleVMCC)

Bình luận