Giới thiệu Marcom Network của VMCC

Với mục đích mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn nữa đến cho những người làm nghề Tiếp thị & Truyền thông tại Việt Nam, cùng thúc đẩy và phát triển năng lực, hiểu biết của ngành – VMCC chính thức giới thiệu đến cộng đồng dự án Marcom Network dưới hình thức một mạng lưới thông tin chuyên ngành. Thành viên của network sẽ cùng đóng góp các nội dung liên quan tới ngành marcom, ngược lại sẽ nhận được những thông tin phân tích tổng hợp đánh giá cực kỳ hữu ích và chính xác từ network.

Marcom Network sẽ có một số tài liệu, nội dung, báo cáo định kỳ theo dõi sự vận động và phát triển của ngành ở Việt Nam. Một số nội dung, báo cáo điển hình có thể kể đến như

– Ngân sách marketing truyền thông của từng ngành nghề, lĩnh vực so với doanh số, báo cáo theo tháng

– Thu nhập trung bình của các marketers theo khả năng kinh nghiệp, cấp bậc, ngành nghề

– Phân bố độ tuổi, giới tính của những người làm nghề marcom

– Báo cáo tự đánh giá năng lực của những marcom tham gia network

– Hiệu quả và các kênh truyền thông mới đáng chú ý, phân bổ nguồn lực cho từng kênh của từng ngành, lĩnh vực.

– và rất nhiều các báo cáo khác mà chính Marcom Network có thể để xuất.

Marcom Network hoạt động như thế nào?

Dựa trên nguyên tắc rất đơn giản là Share to Receive. Với số lượng thành viên lên tới 3.000 marketers, VMCC sẽ đóng vai trò người kết nối và tổng hợp dữ liệu. Thành viên sẽ nhận được các bảng khảo sát định kỳ, chính marketers sẽ là những người đóng góp dữ liệu (nặc danh hoặc định danh, tùy theo mức độ nhạy cảm của thông tin), VMCC tổng hợp lại thành các báo cáo ngắn gọn, xúc tích và chia sẻ lại cho Network.

Nếu bạn đang làm trong ngành Tiếp thị & Truyền thông và muốn gia nhập Marcom Network, vui lòng điền thông tin đăng ký theo mẫu dưới đây hoặc theo đường link này.

Lưu ý:

– VMCC không đảm bảo sẽ chấp nhận tất cả các đơn đăng ký gia nhập.

– Thành viên chính thức của VMCC (certifiticated members) mặc định đã là thành viên của Marcom Network.

Bình luận