Chuyên Viên Cao Cấp Nghiên Cứu Thị Trường

MỤC TIÊU

Triển khai thu thập và phân tích sơ bộ các thông tin liên quan đến khách hàng, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh cho ngân hàng. Tự

thực hiện hoặc phối hợp với các bộ phận khác để đánh giá hiệu quả sản phẩm hiện tại / ý tưởng sản phẩm mới trên phương diện

khách hàng.

 TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Triển khai thu thập và phân tích sơ bộ các thông tin có liên quan đến

khách hàng, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh cho ngân hàng:

o Tìm kiếm thông tin thứ cấp qua các phương tiện truyền thông

o Thực hiện nghiên cứu lấy mẫu nội bộ (thiết kế bảng câu hỏi, phân tích

dữ liệu) hoặc theo dõi tiến độ thực hiện của các dự án kết hợp với các

công ty nghiên cứu thị trường.

các thông tin này

o Theo dõi các chỉ số thương hiệu và thiết kế hệ thống lưu trữ, theo dõi

2. Tự thực hiện hoặc phối hợp với các bộ phận khác đánh giá hiệu quả

sản phẩm hiện tại / ý tưởng sản phẩm mới trên phương diện khách

hàng:

o Tự thực hiện việc đánh giá hiệu quả sản phẩm hiện tại / ý tưởng sản

phẩm mới / các sự kiện tiếp thị bằng cách phỏng vấn trực tiếp, gọi điện

thoại, phỏng vấn chuyên sâu, phỏng vấn nhóm

hiện các đánh giá như trên

o Phối hợp với các phòng ban khác như Call Center, Chi nhánh vv để thực

3. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

4. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội

bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

trực tiếp và quản lý cấp trên.

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

  • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc NCTT.
  •  Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Không có.
  •  Quan hệ nội bộ: Team Sản phẩm PFS/ SME, Giám đốc Vùng, Team Marketing (Branding & Communication), Call Center, Giám Đốc Chi Nhánh.
  •  Quan hệ bên ngoài: Cục Thống Kê, các công ty NC thị trường.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD/ Marketing.
  •  Có kiến thức chuyên môn NCTT.
  •  Kinh nghiệm 2 năm trở lên về NCTT.
  •  Am hiểu chung về ngân hàng và sản phẩm tài chính.
  •  Thành thạo các kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo; kỹ năng tiếp thị, điều tra, dự báo thị trường.
  • Tiếng Anh thành thạo.

(Chi tiết CV xin gửi về : tungnt111@techcombank.com.vn).

 

Tên công ty: Techcombank

Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2014

Nghành nghề:

Địa điểm làm việc: Hà Nội