Nguyễn Thu Thủy

Lecturer – Faculty of Tourism Studies, USSH, VNU Hanoi – fts.ussh.vnu.vn
Manager – Tourism & Scientific Services Co. Ltd – tasstravel.vn
Graphic Designer – Member of Vietnam Fine Arts Association

Bài viết của Nguyễn Thu Thủy

Thương hiệu điểm đến Sơn Đoòng

Gần một tháng nay, cộng đồng mạng sôisục với thông tin tỉnh Quảng Bình khởi động dự án xây dựng tuyến cáp treo khoảng 3.800m đưa khách du lịch đến Sơn Đoòng. Các thỉnh nguyện…

Công ty: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khoa học và Du lịch (trực thuộc Trường ĐH KHXH&NV)

Chuyên môn: Graphic Design - Branding - Event Management - Tourism

Vị trí: Giám đốc