Lại Tuấn Cường (Jason Lai)

Bài viết của Lại Tuấn Cường (Jason Lai)

VMCC Logo & Brand Assets

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới VMCC! Dưới đây là 1 số thông tin về tài sản thương hiệu của VMCC Quy định về sử dụng Tên VMCC là 1 từ, viết hoa toàn…

Công ty: Repu Digital, LinkLeads - Email Marketing

Chuyên môn: Digital Marketing, IT, Email Marketing, Facebook Marketing, Google Adwords, Website UX/UI, SEO

Vị trí: CEO