Blog

Hướng dẫn Lấy thông tin tài khoản đăng nhập xem Video và Slide Táo Marcom 2020

Táo Marcom - Video xem lại

Táo Marcom – Video xem lại

Để xem được nội dung => 2 điều kiện

  1. Đã đăng nhập tài khoản trên Web VMCC
  2. Tài khoản đã được phân quyền xem

KH đã mua vé + có email

  • Tài khoản đã được tạo
  • Tài khoản đã được phân quyền

=> bạn chỉ cần lấy thông tin đăng nhập theo hướng dẫn dưới đây

Táo Marcom - Slide Insight

Bước 1 – Lấy mật khẩu và đăng nhập bằng Email đã đăng ký với VMCC khi mua vé

Bước 1.1 – Vào trang lấy mật khẩu

Truy cập vào trang Lấy mật khẩu, nhập email mà bạn đã đăng ký với VMCC khi mua vé (rất quan trọng là nhập đúng email bạn đã đăng ký, vì VMCC chỉ tạo tài khoản cho email này)

Nhập Email bạn đã đăng ký khi mua vé

Website sẽ gửi email và hiện thông báo, vui lòng check cả hòm spam nếu không thấy email

Bước 1.2 – Check email

Check mail lấy mật khẩu 

Nhấn vào link trong email để thiết lập mật khẩu cho tài khoản trên Web VMCC

Nhấn vào link trong email để thiết lập mật khẩu cho tài khoản trên Web VMCC

Bước 1.3 – Thiết lập mật khẩu tùy ý bạn

  • Bạn hãy thiết lập mật khẩu mà bạn dễ nhớ, có thể lưu lại pass khi trình duyệt hỏi để sau này đăng nhập cho nhanh
  • Sau khi thiết lập mật khẩu mới thành công, bạn hãy đăng nhập với email và mật khẩu vừa đặt
Thiết lập mật khẩu tùy ý cho tài khoản Web VMCC

Thiết lập mật khẩu tùy ý cho tài khoản Web VMCC

Thiết lập mật khẩu mới thành công

Thiết lập mật khẩu mới thành công

 

Bước 2 – Xem video và xem slide

Sau khi đăng nhập thành công với tài khoản của VMCC ở bước 1, bạn quay lại trang này của VMCC để xem video và slide của các diễn giả.

Lưu ý: tài khoản trên Web VMCC mà bạn vừa khởi tạo và đăng nhập sẽ được sử dụng lâu dài để bạn truy cập lại các tài nguyên, xem video và slide của các sự kiện sau này, vui lòng lưu lại thông tin đăng nhập, chỉ khi bạn đăng nhập thì mới xem được video và slide 🙂

 

 

Tác giả

Bình luận