VMCC Táo Marcom 2020 – Video Full HD & Tải Slide từ các diễn giả cho khán giả MUA VÉ

Dưới đây là các slide của các diễn giả Video Full HD sự kiện Táo Marcom 2020 Slide diễn giả 1. Slide VMCC Táo Marcom 2020 – Táo Insight Research – Lại Tiến Mạnh – MiBrand 2. Slide VMCC Táo Marcom 2020 – Táo Chiến Lược – Thuận Đoàn – Owen Fashion 3. Slide VMCC...
Nội dung bạn muốn xem chỉ hiển thị với những user Mua vé sự kiện Táo Marcom 2020, bao gồm
  • 1. Video Full HD (1080p) toàn bộ sự kiện
  • 2. Các slide của Speaker đã trình bày tại sự kiện
Táo Marcom - Video xem lại

Táo Marcom - Video xem lại

Táo Marcom - Slide Insight
Quan trọng
Để xem video và tải slide, bạn cần đăng nhập vào tài khoản trên Website của VMCC. Bạn vui lòng làm theo 1 trong 3 hướng dẫn sau để được hướng dẫn đăng nhập
A. Nếu bạn đã mua vé email của bạn đã được add vào hệ thống, bạn vui lòng làm theo Hướng dẫn sau để đăng nhập và xem nội dung của trang này B. Trong trường hợp bạn mua vé dạng chuyển khoản mà chưa để lại email vui lòng vào post sau comment: Họ tên - Số di động đã điền khi chuyển khoản + email của mình. VMCC sẽ tổng hợp và phản hồi lại bạn. Sau khi được VMCC xác nhận, bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn ở mục A C. Nếu bạn chưa mua vé bạn có thể đăng ký Mua vé bổ sung tại đây, Sau khi mua vé, bạn sẽ được hướng dẫn truy cập vào trang này để xem nội dung

Bình luận