VMCC-Táo Marcom 2019-Review 01-Market Customers 2019-Speaker Lai Tien Manh-Mibrand-02

Đăng ký tải slide sự kiện VMCC Táo Marcom 2019

Sự kiện Táo Marcom 2019 đã kết thúc tốt đẹp với hơn 300 Markter tham dự. Dưới đây là 4 slides của các diễn giả đã chia sẻ tại sự kiện Slide “Tổng quan thị…