Vì Huế – Vì miền Trung

1. Vì Huế – Vì miền Trung Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Huế, Quảng Trị – khúc ruột miền Trung đang oằn mình chống lũ. Chúng tôi, VMCC, CSMO Vietnam và cộng đồng marketing,…