VMCC Marcom Outing 2024 – MARKETER MUỐN THĂNG TIẾN VÀ TĂNG THU NHẬP KHÔNG NÊN BỎ QUA CƠ HỘI GẶP NGƯỜI ANH NÀY!

VMCC Marcom Outing 2024 – MARKETER MUỐN THĂNG TIẾN VÀ TĂNG THU NHẬP KHÔNG NÊN BỎ QUA CƠ HỘI GẶP NGƯỜI ANH NÀY!

  Nhưng “Anh này” là anh nào? Cứ bình tĩnh! Trả lời 3 câu hỏi sau đã nhé! 1. BẠN CÓ LÀM MARCOM CẢ ĐỜI KHÔNG? – Có! – Tốt! Chúc mừng bạn. Vì như…