VMCC Marcom Run 2022: Hơn cả một giải chạy

Diễn ra ngày 9/7 tại Công Viên Yên Sở, VMCC Marcom Run đã thu hút hơn 300 marketer tham dự. Marcom Run là phiên bản đặc biệt của Marcom Outing được Vietnam Marketing & Communication…