Marketing trong thời khủng hoảng

Có nhiều cách nhìn về các hoạt động marketing của doanh nghiệp trong khủng hoảng. Trong khi các marketer phần lớn cho rằng càng khủng hoảng thì càng phải đẩy mạnh các hoạt động marketing…